w

Født 2011 og bor ved Mørkvedmarka eller Støver skolekrets?

Mørkved Sportsklubb er der for de som vil litt og for de som vil mye. Vi har rom for alle og blikk for den enkelte.

Nyheter
14.01.201723:47 Laila Lovise Johansen

Vi fokuserer mye på trivsel og samhold, men også på lek med ball og ballbeherskelse.


Sted: Mørkvedlia (ute)
Tid: Onsdager klokken 17.00

MØRKVED SPORTSKLUBB ER DER FOR DE SOM VIL LITT OG FOR DE SOM VIL MYE. VI HAR ROM FOR ALLE OG BLIKK FOR DEN ENKELTE.

Fotball er Norges største idrett med 2000 klubber som har 28.000 lag der unger fra 5 til 19 år spiller fotball. Fotball er kjent over hele verden og er en sport for hvor alle kan være med uansett hvor familien kommer fra eller hva man tror på. I Nordland er det registrert 82 klubber med 127 barnelag og 82 ungdomslag.

HVORFOR VI EKSISTERER?

Med så mange klubber og lag som allerede eksisterer, hvorfor er det da viktig at akkurat Mørkved Sportsklubb finnes? Svaret på dette spørsmålet ligger i vår misjon og visjon. Det handler ikke om soneforsvar og press på ballfører eller om å vinne turneringer og seriekamper. Det handler om drømmen om å skape noe større enn oss selv. Det handler om å utgjøre en forskjell og om å spenne en høyere himmel over det vi driver med.

MER ENN BARE FOTBALL!

Mørkved Sportsklubb er en ideologisk klubb. Vi vet hvor vi skal, hvorfor vi er her og hva vi skal kjennetegnes ved.

Vår misjon er å utvikle mennesker slik at de lykkes og trives. Mørkved Sportsklubb er genuint opptatt av at mennesker skal lykkes og vi ønsker at alle skal oppleve mestring og læring så ofte som mulig. Da trives vi. Dette er vår oppgave i livet og grunnen til at vi eksisterer.

Vår visjon er små øyeblikk – utvikling for livet. Mørkved Sportsklubb ønsker at alle som er i kontakt med klubben, enten som foreldre, spillere, trener, leder, frivillig eller som medlem, skal oppleve at klubben har bidratt til en positiv utvikling til deg som menneske. En utvikling som gir en ekstra ballast ellers i livet.

Det viktigste er å ha det gøy med venner – alle er like mye verdt og alle behandles med samme respekt. Dette er vår ledestjerne.

Misjonen og visjonen omfatter mer enn fotball. Vi ønsker å skape en utvikling for livet for alle mennesker som berøres av klubben vår.

UGGI VERDIENE

Mørkved Sportsklubb styres av verdiene UGGI: utviklende, grensesprengende, glede og inkluderende. Våre verdier er retningsgivende for hvordan vi skal opptre som klubb og er rettesnoren i alt vår arbeid som klubb. For å fremheve klubbens verdier vil klubbens maskot hete UGGI. UGGI gleder seg til å hilse på deg.

Hva kreves av utstyr for å delta på fotballaktivitet i Mørkved Sportsklubb?

For å spille fotball i Mørkved Sportsklubb trenger man fotballstøvler, leggskinn, treningstøy og fotball. Alt annet har klubben. Klubben får økonomiske bidrag i vesentlig grad gjennom samarbeidspartnere, grasrotandelen og andre offentlige støtteordninger. Resten av utgiftene til hvert enkelt lag må dekkes inn gjennom medlemskontingenter og treningsavgifter.

Du lurer kanskje på hva medlemskontingent og treningsavgiften dekker?

Medlemskontingent og treningsavgiften dekker alle kostnader* knyttet til aktivitet i Mørkved Sportsklubb. Dette innebærer forsikringer**, leie av hall/bane, drakter (skjorte, shorts, ett par strømper), utstyr (kjegler, vester), deltakelse på turneringer og seriekamper.

*) Deltakelse på UGGI Sommercamp dekkes ikke av treningsavgiften.
**) Medlemskontingent dekker forsikringer for alle aktive spillere i klubben til den dagen de fyller 13 år.

Pr. 1.1.2017 er den årlige medlemskontingent satt til kroner 550,- for aktive spillere (søskenmoderasjon kroner 275,-).

Vi ønsker deg med på laget

Laget og klubben drives av frivillige, foreldre og søsken og andre som stiller opp uten lønn. Styret, daglig ledelse og trenere bruker mange timer i uken på arbeidet i klubben. Familie og spillere ønskes involvert og at de kan bidra med det de kan. Vi gjør en innsats sammen for at barn og ungdom skal ha et trygt, sunt og morsomt sted å være.

Påmelding

Er dere interessert å prøve fotballspill hos oss? Ta kontakt med oss på e-post: medlem@morkvedsk.no

Alle våre instruktører har politiattester og godkjente trenerkurs i regi av Norges Idrettsforbund/ Norges Fotballforbund.

Og til slutt:

Følg klubben på Facebook: www.facebook.com/morkvedsk/
Last ned appen Spond for å få innkallinger til møter og diverse annet: Spond.com