w

Årsmøte Mørkved Sportsklubb 2018

Innkalling til årsmøte i Mørkved Sportsklubb 2018

Nyheter
08.03.201814:02 Tomas Lønsetteig

Styret innkaller herved til årsmøte i Mørkved Sportsklubb.


Årsmøtet avholdes den 22.03.2018 på Støver Skole kl.20:00.


Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret innen 14. mars kl.12.00 til post@morkvedsk.no.


Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.


For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen
Styret
Mørkved Sportsklubb

Saksliste årsmøte 2018