w

Vår partner Avinor

Avinor er en av våre støttespillere og bidragsytere for at vi i Mørkved Sportsklubb kan gi barn i lokalmiljøet på Støver/Mørkved/Hunstad et godt fotballtilbud.

28.09.201808:55 Sigrid Kristine Hansen Lønsetteig

I 2018 ble Avinor og Mørkved Sportsklubb partnere. Avinor bidrar med økonomisk støtte slik at vi kan gi et sportslig tilbud til barn i klubben. Vi ønsker å takke Avinor for deres bidrag. 

Avinor støtter opp om aktiviteter for barn og unge i Norge. Deres samfunnsoppdrag er å sikre hele Norge gode luftfartstjenester. Dette ansvaret består i å eie, drive og utvikle et landsomfattande nett av flyplasser for sivil sektor, og et samlet flysikringstjeneste for sivil og militær sektor.

Les mer om Avinor og deres tjenester her: https://avinor.no/

Avinor
Avinor