w

Vedtekter og årsmeldinger

Vedtekter og årsmeldinger for Mørkved Sportsklubb

15.01.201720:57 Tomas Lønsetteig

Vedtekter for Mørkved Sportsklubb er vedtatt av styret 3.november 2016 og godkjent av Nordland Idrettskrets 7.november 2016. 

Årsmeldinger legges ut på disse sidene løpende etter gjennomført årsmøte hvert år. 

Vedtekter Mørkved Sportsklubb
Årsmelding Mørkved Sportsklubb 2016
Årsmelding Mørkved Sportsklubb 2017