Innmeldingsskjema

Medlemskapet regnes fra den dagen første kontingent er betalt. Medlemsåret i Mørkved Sportsklubb er fra 1. januar til 31. desember. Medlemsskap og satser fastsettes på klubbens årsmøtet hvert år.