Bli medlem i Mørkved Sportsklubb

Mørkved Sportsklubb ønsker å tilby gode fotballopplevelser, mulighet for å delta på UGGI Sommercamp og UGGI Cup, og bidra til et meningsfylt samarbeid med venneklubben vår i Zambia.

Små øyeblikk - utvikling for livet

Vi i Mørkved Sportsklubb er opptatt av å gi barn og ungdom et godt sportslig tilbud med fokus på utvikling, glede, grensesprenging og inkludering (UGGI - som sammenfatter verdiene våre). Kom gjerne på en prøvetrening hos oss!

Mørkved Sportsklubb inkluderer alle

Mørkved Sportsklubb ønsker at alle barn og unge skal ha muligheten til å delta i aktiviteter. Derfor har MSK et eget solidaritetsfond som gir støtte til barn i lavinntektsfamilier. Les mer om solidaritetsfondet.

Mørkved Sportsklubb er med på Bodø kommunes ordning med Fritidskortet som gir støtte til ulike aktiviteter. Les mer om Fritidskortet.

Mørkved Sportsklubb drives utelukkende av frivillig innsats. For å kunne gi et best mulig tilbud til barn og unge er det derfor nødvendig at foresatte bidrar som trenere og ressurspersoner i klubben. Imidlertid er det ingen påtvungne dugnader i MSK i form av salg av ulike produkter etc.

Mørkved sportsklubb tilbyr

 • Fotball til barn fra førskolealder til og med årskull født i 2010
 • UGGI Ballek til barn fra 3 til 5 års alder

Les mer om hva vi tilbyr

Tilbudet til barn og  unge følger i all hovedsak skoleruta. 

Vi har ulike medlemskap

 • UGGI-ballek: 100 kr/år
 • Enkeltmedlem: 550 kr/år
 • Søskenmoderasjon: 275 kr/år
 • Familiemedlemskap: 900 kr/år
 • Støttemedlem: 550 kr/år
 • Trenere og ledere: 250 kr/år

Ungene er forsikret gjennom NIFs Barneidrettsforsikring. 

Treningsavgift

Treningsavgift kommer i tillegg til medlemsavgiften og varierer med alder på barnet. Kostnaden fordeles på to terminer. Fordelt slik: 

 • UGGI-ballek (3-5 år): 400 kr/år
 • Barnehagelag (5-6 år): 1400 kr/år
 • Miniputter (7-10 år): 2000 kr/år 
 • Lillegutter (11-12 år): 2600 kr/år 
 • Smågutter/jenter (13-14 år): 3400 kr/år *
 • Gutter/jenter (15-16): 4400 kr/år **

Medlemskapet regnes fra den dagen første kontingent er betalt. Medlemsåret i Mørkved Sportsklubb er fra 1. januar til 31. desember. Medlemsskap og satser fastsettes på klubbens årsmøte hvert år.

*Vi vil ha lag i denne kategorien fra 2023

**Vi vil ha lag i denne kategorien fra 2025

Hva dekkes av medlemskontingent og treningsavgift.

Medlemskontingent og treningsavgift dekker alle kostnader knyttet til aktivitet i Mørkved Sportsklubb. Dette innebærer forsikringer (for aktive spillere i klubben), drakt (skjorte, shorts og ett par strømper), utstyr som trenerne bruker på treningene, leie av hall/bane, deltakelse på turineringer og seriespill. Merk at deltakelse på UGGI Sommercamp dekkes ikke av medlemskontingent eller treningsavgift. 

Prøvespill, innmelding i klubb, eller generell henvendelse

Send e-post til medlem@morkvedsk.no eller fyll ut kontaktskjemaet på siden her.

Nyttig informasjon

Vi har samlet en rekke nyttig informasjon i en egen nyhetssak her.