Bli medlem i Mørkved Sportsklubb

Mørkved Sportsklubb ønsker å tilby gode fotballopplevelser, mulighet for å delta på UGGI Sommercamp og UGGI Cup, og bidra til et meningsfylt samarbeid med venneklubben vår i Zambia.

26.01.201707:35 Bjørnar Eggen

Små øyeblikk - utvikling for livet

Vi i Mørkved Sportsklubb er opptatt av å gi barn og ungdom et godt sportslig tilbud med fokus på utvikling, glede, og inkludering.

Mørkved sportsklubb tilbyr

 • Fotball til barn født i 2010 til og med barn født i 2016 med skolerte trenere.
 • UGGI Ballek til barn født i 2017 og 2018.

Vi har ulike medlemsskap

 • UGGI-ballek: 100 kr/år
 • Enkeltmedlem: 550 kr/år
 • Søskenmoderasjon: 275 kr/år
 • Familiemedlemskap: 900 kr/år
 • Støttemedlem: 550 kr/år
 • Trenere og ledere: 250 kr/år

Ungene er forsikret gjennom NIFs Barneidrettsforsikring. 

Treningsavgift kommer i tillegg til medlemsavgiften og varierer med alder på barnet. Kostnaden fordeles på to terminer. Fordelt slik: 

 • UGGI-ballek (3-5 år): 400 kr/år
 • Barnehagelag (5-6 år): 1400 kr/år
 • Miniputter (7-10 år): 2000 kr/år 
 • Lillegutter (11-12 år): 2600 kr/år 
 • Smågutter/jenter (13-14 år): 3400 kr/år *
 • Gutter/jenter (15-16): 4400 kr/år **

Medlemskapet regnes fra den dagen første kontingent er betalt. Medlemsåret i Mørkved Sportsklubb er fra 1. januar til 31. desember. Medlemsskap og satser fastsettes på klubbens årsmøte hvert år. 

Prøvespill, innmelding i klubb, eller generell henvendelse

Send e-post til medlem@morkvedsk.no eller fyll ut kontaktskjemaet under.

*Vi vil ha lag i denne kategorien fra 2023

**Vi vil ha lag i denne kategorien fra 2025