Feiring av endt seriespill

I Mørkved Sportsklubb er det blitt en årlig tradisjon at avslutningen på seriespillet feires med pizzakveld for spillere og trenere. For de eldste, ble feiringen kombinert med spillermøte.

08.11.202109:10 Ingrid Roaldsen

Bygge relasjoner på og utenfor fotballbanen

I Mørkved Sportsklubb er det viktig å bygge gode sosiale relasjoner både på og utenfor fotballbanen. Derfor prioriterer vi at alle årskullene som har gjennomført seriespill i fotball, gjennomfører en egen sosial pizzakveld. De yngste kullene som ikke spiller i serien får istedenfor en egen pizzakveld, besøk av maskoten vår UGGI på trening før jul. I år har Mørkved Sportsklubb hatt seks årskull som har spilt seriekamper. I all hovedsak har kampene blitt spilt i Bodø der motstanderne har vært ulike klubber og lag derfra. De eldste kullene har også hatt gleden av å spille kamper utenbys, blant annet på Fauske og på Finneid. 

Motivasjonsboost

De eldste årskullene i Mørkved Sportsklubb hadde felles feiring av årets seriespill og benyttet også anledningen til å ha et spillermøte. Spillere og trenere snakket om forventninger og forutsetninger, blant annet knyttet til seriespillet neste år. Ikke minst, fikk spillerne se en video av Martin Ødegård om hvordan han jobber for å bli en god fotballspiller. For spillerne var det motiverende å se at det de gjør på sine treninger på Mørkvedlia og i Nordlandshallen, ikke er særlig annerledes enn det Martin Ødegård gjør. Ikke minst, ble dette en motivasjonsboost for spillerne å se at også de kan satse på fotball, og at det i stor grad er avhengig av innsatsen de selv legger i det. 

Ståle Limstrand
2012-kullet feirer endt seriespill med pizza sammen med trenerne
Steffen Elsbak
2010- og 211-kullet feirer endt seriespill
Marte Josefsen Bakkemo
Litt fotballspill ble det også da 2013-kullet feiret seriespillet