Mørkved Sportsklubbs Inkluderingsfond

Mørkved Sportsklubb har satt av 10.000 kroner i et inkluderingsfond med det formål å gi støtte til lavinntektsfamilier slik at alle barn kan delta på aktiviteter i regi av Mørkved Sportsklubb.

Nyheter
29.04.201720:37 Tomas Lønsetteig

Mørkved Sportsklubb ønsker å nå ut til familier i nærområdet (Mørkved/Støver) som har barn født i 2017 til 2010.

Mørkved Sportsklubb mener idretten er til for alle

Barneidretten har som mål å være for alle som ønsker å delta. Mørkved Sportsklubbs verdier harmonerer med målet for barneidretten i Norge.

Mørkved Sportsklubb har opprettet et inkluderingsfond

Mørkved Sportsklubb har satt av 10.000 kroner i et inkluderingsfond med det formål å gi støtte til lavinntektsfamilier, for å muliggjøre deltakelse på fotball og ballek i sitt nærmiljø. Mørkved Sportsklubb ønsker å nå ut til familier i nærområdet (Mørkved og Støver) som har barn født mellom 2017 og 2010 og som ønsker å spille fotball eller delta i ballek. Klubben har et mål om å videreføre ordningen og utvide til flere alderstrinn i de kommende årene.

Hvordan kan du få støtte? 

Vi oppfordrer familier som har fotballinteresserte gutter født 2010/2011/2012 til å ta kontakt med våre ressurspersoner i Mørkved Sportsklubb for å motta støtte til fotballaktivitet: post@morkvedsk.no

Kathrine Rasch Moyo: 99 22 96 98 eller Sigrid Hansen Lønsetteig 91 36 04 59.

Ps. Du kan kontakte oss om midler fra inkluderingsfondet gjennom hele året. Vi har ingen frister som skal overholdes. Ring eller send oss e-post idag.  

, click to open in lightbox
, click to open in lightbox
, click to open in lightbox