w

Mørkved Sportsklubbs Inkluderingsfond

Mørkved Sportsklubb har satt av 10.000 kroner i et inkluderingsfond med det formål å gi støtte til familier for å gjøre det mulig å delta på fotball i sitt nærmiljø.

Nyheter
29.04.201720:37 Tomas Lønsetteig

Mørkved Sportsklubb ønsker å nå ut til familier i nærområdet (Mørkved/Støver) som har gutter født 2010/2011/2012 og 2013, som vil spille fotball.

Mørkved Sportsklubb mener idretten er til for alle

Barneidretten har som mål å være for alle som ønsker å være med. Mørkved Sportsklubbs verdier harmonerer med målet for barneidretten i Norge.

Mørkved Sportsklubb har opprettet et inkluderingsfond

Mørkved Sportsklubb har satt av 10.000 kroner i et inkluderingsfond med det formål å gi støtte til familier for å gjøre det mulig å delta på fotball i sitt nærmiljø. Mørkved Sportsklubb ønsker å nå ut til familier i nærområdet (Mørkved/Støver/ Hunstad) som har gutter født 2010/2011/2012, som vil spille fotball. Klubben har et mål om å videreføre ordningen og utvide til flere alderstrinn i de kommende årene.

Hvordan kan du få støtte? 

Vi oppfordrer familier som har fotballinteresserte gutter født 2010/2011/2012 til å ta kontakt med våre ressurspersoner i Mørkved Sportsklubb for å motta støtte til fotballaktivitet: post@morkvedsk.no

Kathrine Rasch Moyo: 99 22 96 98 eller Sigrid Hansen Lønsetteig 91 36 04 59.

Ps. Du kan kontakte oss om midler fra inkluderingsfondet gjennom hele året. Vi har ingen frister som skal overholdes. Ring eller send oss e-post idag.