w

Vår venneklubb - Mørkved Sportsklubb Zambia

I samarbeid med MSK Zambia ønsker vi å bidra til å gi barn i vanskeligstilte situasjoner mulighet til utvikling gjennom fotballglede og inkludering.

Nyheter
09.04.201816:24 Tomas Lønsetteig
Mer enn bare fotball


MSK har et tett samarbeid med trenergruppen i MSK Zambia som arbeider frivillig arbeid med å gi over 200 barn i alderen 6-16 år et ukentlig fotballtilbud. I dette tilbudet ligger så mye mer enn å sparke fotball sammen. Det er fokus på lek, dans og glede, men også på å ta tak i situasjoner som oppleves vanskelige for barna. Eksempelvis inkluderer dette å hjelpe barn som ikke har mulighet til å gå på skole, som har dårlig helse, eller som har vonde opplevelser fra hjem eller fritid som voksne i barnas liv må jobbe med å løse sammen.

Vi gir barn muligheter 


Vi utveksler bilder, videoer og informasjon månedlig for å vise våre aktiviteter til medlemmer både i Bodø og i Zambia.  MSK Zambia har svært begrenset med egne ressurser for å kunne gjennomføre fotballøkter og delta på kamper og turneringer, samt følge opp barnas generelle behov. Vi i MSK bidrar gjennom innsamling av fotballutstyr, klær og økonomisk støtte. Vi engasjerer våre medlemmer i Mørkved Sportsklubb gjennom å bidra med tomflaskeinnsamling, jobbe med å finne sponsorer og gjennom vippsaksjon på vår facebookgruppe https://www.facebook.com/MSKZambia/ .

Byggesystemer og GMAX


Vårt ønske er at flest mulig av våre medlemmer skal ha et eierforhold til samarbeidet.
Vi har fått til mye allerede! Stor takk til GMAX Bodø som donerer 50 draktsett til MSK Zambia. I tillegg gleder vi oss veldig til å ta imot hovedtrener fra Zambia som skal hospitere i Mørkved Sportsklubb i mai-juni 2018. Klubbens hovedsponsor Byggesystemer Bodø var med å realisere dette ved å bidra med økonomisk støtte.

Hva har Mørkved Sportsklubb bidratt med? 

  • Flere barn har på grunn av klubbens bidrag fått mulighet til å gå på skole.
  • Flere barn har fått klær og fotballutsyr da vi har sendt ned 20 kg med brukteklær og forballsko. 
  • Bidratt med transportutgidter for å kunne kjøre buss til bortekamper.
  • Flere av lagene har fått delta på turnering. 
  • bidratt økonomisk slik at MSK Zambia er i en prossess for å registrere seg som et eget akademi. 

Vårt mål er å bidra til mange positive øyeblikk for barn i MSK Zambia som skal kunne utgjøre forskjell og fremme utvikling for dem på flere livsarenae

Coach Aaaron Kawangu, MSK Zambia