Mørkved sportsklubb sitt tilbud til barn og unge

Mørkved sportsklubb tilbyr mer enn bare gode fotballopplevelser med skolerte trenere.

27.08.201812:32 Marthe Josefsen Bakkemo og Ingrid Roaldsen

Mørkved Sportsklubb tilbyr fotball og UGGI ballek for barn i Bodø som primært bor i skolekretsene til Mørkvedmarka skole, og Støver skole (Mørkvedbukta skole). 

Vårt sportslige tilbud

Vi har et tilbud til gutter og jenter født fra og med 2010 til og med 2018:

  • Fotball for barn født i 2010-2016
  • UGGI ballek for barn født i 2017 og 2018

Mer enn bare fotball

Arbeidet i Mørkved Sportsklubb styres av verdiene: Utvikling, Grenseprenging, Glede og Inkludering, forkortet UGGI.

Dette gjenspeiles i: 

  • Stort fokus på samhold på tvers av alderskullene bl.a. ved at de ulike årskullene møtes til trening på samme tid på treningsfeltet. 
  • Klubbens årlige høydepunkt, UGGI Sommercamp
  • Vår internturnering UGGI Cup. 
  • Vårt eget inkluderingsfond som kan gi støtte til barn i lavinntektsfamilier
  • Vårt engasjement med venneklubben vår i Zambia
  • Heller enn påtvungen dugnad, verdsettes engasjement og deltakelse fra foreldre og foresatte

Hvordan bli med på trening i Mørkved Sportsklubb?

Dersom ditt barn har lyst til å prøve seg på trening sammen med oss, meld din interesse ved å bruke skjemaet på denne siden eller send e-post til medlem@morkvedsk.no. Alle er velkomne til å prøve en trening eller to hos oss, uten videre forpliktelser. 

Mørkved Sportsklubb følger alle gjeldende retningslinjer fra myndighetene og NFF.

Små øyeblikk - utvikling for livet!

Ingrid Roaldsen
Bli med i Mørkved Sportsklubb
vår hovedpartner