w

Velkommen til ekstraordinært årsmøte

Avholdes den 20.09 klokken 19.30 i lokalene til Nord universitet i Mørkvedbukta.

12.09.201813:40 Sigrid Kristine Hansen Lønsetteig


Ekstraordinært årsmøte vil bli holdt den 20.09.2018.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på det ekstraordinæreårsmøtet, må sendes til styret før 14.september til post@morkvedsk.no.   

Klubbens medlemmer er velkommen til å delta.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Innkalling