Oppstart fotball for barn født 2014

Nytt årskull starter opp. Bli med du også!

05.12.201810:25 Bjørnar Eggen

Vi starter opp med fotballaktivitet for barn født i 2014 i løpet av noen uker. Vi vil fokusere mye på trivsel og samhold, men også på lek med ball og ballbeherskelse.

I MSK har vi alltid ha fokus på barns mestring og de får derfor aktiviteter som er tilapsset deres nivå.  Målet er at de skal få positive erfaringer med lek og ball i sentrum. I tillegg er det en unik mulighet til å bvli kjent med barn som de skal begynne på skolen sammen med. 

Dato for oppstart er ikke satt pr dags dato. 

Vi gleder oss til å se dere!

Meld  deres interesse for deltgelse her: