w

Mørkved Sportsklubb inviterer klubbens medlemmer til årsmøte 21.mars 2019

01.03.201910:56 Sigrid Kristine Hansen Lønsetteig

Innkalling til årsmøte i Mørkved Sportsklubb

Styret innkaller herved til årsmøte i Mørkved Sportsklubb.

Årsmøtet avholdes den 21.03.2018 i Auditoriet Mørkvedhallen (Hall C, 2dre etasje) klokka 20:00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret (post@morkvedsk.no) innen 14. mars.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter finner dere nedenfor.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!


Med vennlig hilsen
Styret
Mørkved Sportsklubb