Vår venneklubb - Mørkved Sportsklubb Zambia

I samarbeid med MSK Zambia ønsker vi å bidra til å gi barn i vanskeligstilte situasjoner mulighet til utvikling gjennom fotballglede og inkludering.

Mer enn bare fotball

Mørkved Sportsklubb har etablert et samarbeid med en venneklubb i Zambia, kalt MSK Zambia. Samarbeidet bidrar til å gi barn i Zambia en bedre hverdag gjennom organisert fotballaktivitet. Dette gjøres på flere måter:

  • Mørkved Sportsklubbs medlemmer i Bodø kan være fadder for barn i venneklubben i Zambia. Fadderordningen bidrar til at barn får gå på skole og sikrer at barna får mat hver dag
  • Mørkved Sportsklubb bidrar med utstyr og midler til kursing av trenerne i Zambia
  • Også våre samarbeidspartnere bidrar med utstyr og penger til MSK Zambia

Barna i Bodø gir en bedre hverdag til barna i Zambia

Dette gjøres blant annet ved at barna aktivt deltar med å samle inn flasker, der panten sendes til Zambia. Samarbeidet med venneklubben i Zambia gir en viktig tilleggsdimensjon til det arbeidet som gjøres i Mørkved Sportsklubb i Bodø. Barna i Bodø er godt kjent med at vi samarbeider med venneklubben i Zambia og ser verdien av å bidra til å gjøre en forskjell i verden. 

Les mer om venneklubben vår på facebooksiden til MSK Zambia her.

Kontaktperson for vårt samarbeid med MSK Zambia og for fadderordningen

Kathrine Rasch Moyo (e-post: kathrineraschmoyo@gmail.com)

Coach Aaaron Kawangu, MSK Zambia