Mørkved Sportsklubbs Inkluderingsfond

Mørkved Sportsklubb har satt av 10.000 kroner i et inkluderingsfond med det formål å gi støtte til lavinntektsfamilier slik at alle barn kan delta på aktiviteter i regi av Mørkved Sportsklubb.

29.04.201720:37 Marthe Josefsen Bakkemo og Ingrid Roaldsen

Mørkved Sportsklubb ønsker å nå ut til familier i nærområdet (Mørkved/Støver) som har barn født i 2018 til 2010.

Mørkved Sportsklubb mener idretten er til for alle

Barneidretten har som mål å være for alle som ønsker å delta. Mørkved Sportsklubbs verdier harmonerer med målet for barneidretten i Norge.

Mørkved Sportsklubb har opprettet et inkluderingsfond

Mørkved Sportsklubb har satt av 10.000 kroner i et inkluderingsfond med det formål å gi støtte til lavinntektsfamilier, for å muliggjøre deltakelse på fotball og ballek i sitt nærmiljø. Mørkved Sportsklubb ønsker å nå ut til familier i nærområdet (Mørkved og Støver) som har barn født mellom 2017 og 2010 og som ønsker å spille fotball eller delta i ballek. Klubben har et mål om å videreføre ordningen og utvide til flere alderstrinn i de kommende årene.

Hvordan kan du få støtte? 

Vi oppfordrer familier som har fotballinteresserte barn født 2010 til 2018 til å ta kontakt med våre ressurspersoner i Mørkved Sportsklubb for å motta støtte til fotballaktivitet: post@morkvedsk.no

Du kan kontakte oss om midler fra inkluderingsfondet gjennom hele året.