Mørkved Sportsklubbs Inkluderingsfond

Mørkved Sportsklubb har satt av 10.000 kroner i et inkluderingsfond med det formål å gi støtte til lavinntektsfamilier slik at alle barn kan delta på aktiviteter i regi av Mørkved Sportsklubb.

Mørkved Sportsklubb mener idretten er til for alle

Barneidretten har som mål å være for alle som ønsker å delta. Mørkved Sportsklubbs verdier, Utvikling, Glede, Grensesprenging og Inkludering, harmonerer med målet for barneidretten i Norge. Økonomi kan være en barriere for deltakelse i organiserte fritidsaktivitetet. Mørkved Sportsklubb ønsker at flest mulig barn og unge skal ha anledning til å oppleve et fellesskap i sitt nærmiljø. 

Mørkved Sportsklubb har opprettet et inkluderingsfond

Mørkved Sportsklubb har satt av 10.000 kroner i et inkluderingsfond med det formål å gi støtte til lavinntektsfamilier, for å muliggjøre deltakelse på fotball og ballek i sitt nærmiljø. Inkluderingsfondet kan benyttes for å dekke kostnader knyttet til medlems- og treningsavgift og  nødvendig utstyr, samt kostnader som kan påløpe ved deltakelse på arrangementer som klubben deltar i. 

Hvordan kan du få støtte? 

For å få støtte sender du en henvendelse til klubben på e-post post@morkvedsk.no og merker denne med inkluderingsfond. Henvendelsen vil da bli behandlet av vår inkluderingsansvarlig. 

Du kan kontakte oss om midler fra inkluderingsfondet gjennom hele året.