Gøy med ballek

Ballek for barn i alderen 4-5 år

Nyheter

 
Vi lar barna ha det gøy med ball! Det er viktig at barn og unge er i daglig bevegelse og kvalitet i aktivitetene er med på å skape trivsel, mestring, læring og utvikling blant de unge. Mørkved Sportsklubb tiltrelegger for ballek til barn i alderen 4 - 5 år (årskullene 2015 og 2014).

UGGI er navnet på klubbens maskot. UGGI gjenspeiler også verdisettet som klubben styres etter: utviklende, grensesprengende, glede og inkluderende. Klubbens tilbud for barn i alderen 4-5 år har vi valgt å kalle nettopp for UGGI programmet. 

UGGI programmet - lek og morro i høysete

Gjennom UGGI programmet tilbyr vi barn i aldersgruppen 4-5 år et aktivitetstilbud hvor vi ønsker å tilrettelegge for barns motoriske, mentale og sosiale egenskaper. Målet er at barna er aktive og at flest mulig holder seg aktive lengst mulig ut ifra den enkeltes forutsetninger. Utviklingsavdelingen i Mørkved Sportsklubb har ansvaret for å utvikle og iverksette innholdet i vårt UGGI program. Det skal være et helhetlig program med fokus på sosialt og helsefremmende aktivitet. Ballek er en sentral aktivitet og det vektlegges mye lek og moro. Vi har fokus på å utvikle bevegelsesglede og gode vaner.

Hvorfor deltar barn på UGGI programmet?

Gjennom UGGI programmet opplever barna fellesskap og har det gøy sammen med hverandre. Barna får nye venner i nærmiljøet og lærer å ta vare på hverandre og samarbeide. Vi opplever at oppstart på skolen blir enklere når ungene kjenner hverandre fra før gjennom UGGI ballek. En kropp i form er også helt avgjørende for å forberede barna til skolen og andre arenaer. Deltakelse i vårt UGGI program skal være en garanti for god kvalitet, god planlegging og gjennomføring.

Barnas livsverden i fokus

UGGI programmet er tilrettelagt med lek og moro tilpasset 4 og 5 åringens livsverden. Det handler om å være i aktivitet, se og lytte, observere, ta hensyn, utfoldelse, mestring og læring. I programmet har vi utviklet flere aktiviteter tilpasset denne aldersgruppen. Eksempelvis kan nevnes: Løvenes konge, trolljegeren, skatte øya, gå tur med hunden osv. Bli med på en aktivitet på barns egne premisser.

Du tenker kanskje at det krever mye utstyr og er kostbart å delta? 
  1. Utstyr: For å delta på UGGI programmet trenger man innesko, treningstøy, vannflaske og en ball.
  2. Deltakelse: Foreldre ønskes involvert i gjennomføringen av UGGI programmet slik at vi sammen kan gjøre en innsats for at barn skal ha et trygt, sunt og morsomt sted å være.
  3. Omfang: UGGI programmet løper fra perioden +/- 12.januar – +/-11.mai og fra +/-31.august – +/- 15.desember hvert år (med forbehold om justeringer fra år til år).
  4. Kostnader: Kostnader for deltakelse på UGGI programmet fastsettes av klubbens styre hvert år og går utelukkende til å dekke kostnader til leie av gymsal og innkjøp av utsyr.

Pr. 1.1.2018 er den årlige deltakeravgift satt til kroner 100,- (Medlemskap i klubben) pluss 800,- i treningsavgift per år (9 mnd, 2 terminer, 400,- per termin).

Hvordan kan jeg delta? 

Det er plass til 15 barn på gruppen.