Takknemlighet hos MSK Zambia

Stor glede hos MSK Zambia. Takket være den norske treneren i Zambia, Daniel Aanonsen, har MSK Zambia nå fått en egen buss.

"Dere gjør en forskjell i menneskers liv"!

Trener Wisdom i Zambia er full av lovord og takknemlighet ovenfor trener Daniel Aanonsen i Zambia og de øvrige støttespillerne i Norge. "Vi er så takknemlige for at trener Daniel har bidratt til at vi nå har vårt eget kjøretøy, en buss. Denne gaven oppfyller en av drømmene våre og gjør at hverdagen vår blir enklere. Vi vil takke Daniel og våre støttespillere i MSK i Norge, som bidrar til å gjøre en forskjell i menneskers liv ved å gi dem muligheten til å bli ansvarsfulle innbyggere". 

Dekker behovet for transport og gir inntekter

Fotballagene til MSK Zambia har tidligere måtte gå til fots lengre strekninger for å komme seg til og fra bortekampene sine. Det ble derfor tidlig klart for oss at de hadde behov for en egen buss for å reise til og fra kampene. Når de nå har fått en egen buss vil de i tilllegg kunne leie ut bussen når de selv ikke trenger den, og få kjærkomne inntekter. Det er takket være midler fra den norske treneren Daniel Aanonsen i Zambia, at spillerne i Zambia nå eier sin egen buss. 

Små øyeblikk - utvikling for livet

Mørkved Sportsklubb i Bodø er svært stolte av å kunne bidra til en bedre hverdag for barn i Zambia gjennom organisert fotballaktivitet. Klubbens medlemmer bidrar både gjennom et eget back to school-program, der familier i Bodø er faddere for barn i Zabia og gir de mulighet til skolegang, og med økonomiske midler fra blant annet flaskeinnsamlinger. Det er også en uvurderlig støtte i vårt arbeid i Zambia at Daniel Aanonsen bidrar både på trenersiden og med midler til innkjøp av buss. 

Her er lenke til MSK Zambia sin FB-side.

MSK Zambia
Coach Wisdom og MSK Zambia sin nye buss
MSK Zambia
Trenerne Daniel Aanonsen og Aron Kawangu
MSK Zambia
MSK Zambia sin nye buss!