MSK Zambia har fått nye drakter

Mørkved Sportsklubb fortsetter å bidra til en bedre hverdag for barn og unge i Zambia. Nå har Mørkved Sportsklubb og SPENN bidratt med 100 nye fotballdrakter til MSK Zambia.

Mørkved Sportsklubb fortsetter å hjelpe barn og unge i Zambia. I samarbeid med Daniel Aanonsen og SPENN, har MSK Zambia fått 13 drakter og 2 keeperdrakter per årsklasse. Totalt ble det i denne omgang gitt 100 drakter. 

Mørkved Sportsklubb har bidratt med 1/3 av kostnadene til innkjøp av nye drakter og SPENN 2/3. Draktene til MSK Zambia har derfor både logo til Byggmakker og til SPENN. Byggmakker er en av samarbeidspartnerne til Mørkved Sportsklubb og som spesielt bidrar med midler til MSK Zambia. 

MSK Zambia
Fornøyde trenere og spillere i MSK Zambia med nye drakter
100 nye drakter er delt ut til MSK Zambia