Feiring av endt seriespill

I Mørkved Sportsklubb er det blitt en årlig tradisjon at avslutningen på seriespillet feires med pizzakveld for spillere og trenere. For de eldste, ble feiringen kombinert med spillermøte.

Bygge relasjoner på og utenfor fotballbanen

I Mørkved Sportsklubb er det viktig å bygge gode sosiale relasjoner både på og utenfor fotballbanen. Derfor prioriterer vi at alle årskullene som har gjennomført seriespill i fotball, gjennomfører en egen sosial pizzakveld. De yngste kullene som ikke spiller i serien får istedenfor en egen pizzakveld, besøk av maskoten vår UGGI på trening før jul. I år har Mørkved Sportsklubb hatt seks årskull som har spilt seriekamper. I all hovedsak har kampene blitt spilt i Bodø der motstanderne har vært ulike klubber og lag derfra. De eldste kullene har også hatt gleden av å spille kamper utenbys, blant annet på Fauske og på Finneid. 

Motivasjonsboost

De eldste årskullene i Mørkved Sportsklubb hadde felles feiring av årets seriespill og benyttet også anledningen til å ha et spillermøte. Spillere og trenere snakket om forventninger og forutsetninger, blant annet knyttet til seriespillet neste år. Ikke minst, fikk spillerne se en video av Martin Ødegård om hvordan han jobber for å bli en god fotballspiller. For spillerne var det motiverende å se at det de gjør på sine treninger på Mørkvedlia og i Nordlandshallen, ikke er særlig annerledes enn det Martin Ødegård gjør. Ikke minst, ble dette en motivasjonsboost for spillerne å se at også de kan satse på fotball, og at det i stor grad er avhengig av innsatsen de selv legger i det. 

Ståle Limstrand
2012-kullet feirer endt seriespill med pizza sammen med trenerne
Steffen Elsbak
2010- og 211-kullet feirer endt seriespill
Marte Josefsen Bakkemo
Litt fotballspill ble det også da 2013-kullet feiret seriespillet