Nordland fotballkrets bidrar til faglig utvikling i Mørkved Sportsklubb

"Gir vi drømmen en sjanse?" Dette var tittelen på foredraget daglig leder i Nordland Fotballkrets, Øyvind Iversen, holdt for trenerne i Mørkved Sportsklubb tidligere i måneden.

Trenerforum med tema faglig utvikling for MSK

Torsdag 4. november hadde vi første møte i trenerforum der vi hadde fokus på faglig utvikling gjennom hele møtet. Mørkved Sportsklubb er nå kommet til det punktet at vår organisasjon og våre spillere begynner å bli interessant for ulike tiltak som er felles for fotballfamilien. Dette er i hovedsak svært spennende for oss som klubb og våre spillere, men har også potensielt en del utfordringer vi må løse på veien. I denne prosessen er vi svært opptatt av å ta ansvar, og gi våre trenere de verktøyene vi kan for at denne overgangen skal bli smidig og så god som mulig for alle involverte.

MSK henter inn ekstern kompetanse

Første steg på veien er å tilegne seg erfaringer fra personer som har bred og god kompetanse på området. Nordland Fotballkrets ansatte våren 2021 ny daglig leder, Øyvind Iversen. Øyvind har lang fartstid innen ulike verv i fotballen. En stor del av tiden har han vært en del av barne- og ungdomsfotballen, med alle de elementer det innebærer. Vi ba Øyvind prate litt til oss trenere om egne erfaringer og forbund- og kretsstrategier når det kommer til å holde flest mulig i fotballen lengst mulig. 

"Gir vi drømmen en sjanse?"

I den anledning holdt Øyvind en forelesning med overskriften «Gir vi drømmen en sjanse?» Kort fortalt handler dette om hvordan man systematisk skal arbeide for å se alle, og videre tilrettelegge for alle på det nivået den enkelte er. Nivå i denne sammenheng skal forstås både i form av mennesket, altså sosial utvikling og sportslig, da med et opplegg som tilrettelegger for at hvert individ så ofte som mulig opplever mestring. For oss som klubb og for våre trenere ble dette en svært bra seanse. Det har igangsatt mange riktige og gode refleksjoner og diskusjoner som vi i sportslig utvalg er helt sikre på vil bringe oss som klubb videre i arbeidet med å få gode rammer for denne delen av klubbdrift. Vi ser frem til fortsettelsen.

Steffen Elsbak
Daglig leder i Nordland Fotballkrets Øyvind Ivers