Betal medlemskap i MSK med Bodø kommunes fritidskort

Nå kan du betale medlemskap og treningsavgift til MSK gjennom Bodø kommunes nye ordning med fritidskort.

Alle barn i alderen 10-13 år får et tilskudd på 800 kr hvert halvår til bruk på fritidsaktiviteter. For å få tilskudd må barnet være registrert i portalen. Mørkved Sportsklubb er en av klubbene hvor du kan betale med tilskuddet. Du trenger barnets personnummer, BankID og en ubetalt faktura fra f.eks. MSK for å bruke fritidskortet. 

Husk at MSK også har et inkluderingsfond hvis du har behov for støtte.

Les mer på Bodø kommunes nettside om fritidskortet.

Utklipp fra www.friskus.com
MSK deltar i ordningen knyttet til fritidskortet i Bodø kommune