Mørkved Sportsklubb er offisielt igang!

Det er gledelig å meddele at Mørkved Sportsklubb offisielt er igang nå på nyåret!

Nyheter

Mørkved Sportklubb er formelt sett etablert 3.11.2016 og skal tilby fotballaktivitet, i første omgang for barn og senere også for ungdom, på Mørkved.

Mørkved Sportsklubb skal være en inkluderende klubb hvor alle er velkomne. Vi er en klubb for de som vil litt og for de som vil mye. Vi har rom for alle og blikk for den enkelte. Vi skal tilby fotballaktivitet i alle årskull fra 5 år til 18 år, men vi må starte i det små og bygge stein for stein. Derfor starter i 2017 opp med fotballaktiviteter for de aller minste.

Mørkved Sportsklubb tror på ungdommen

Mørkved Sportsklubb er en klubb som arbeider aktivt for å rekruttere ungdom inn i leder- og trenerverv. Vi tror at ungdom ønsker å bidra og innehar mye kunnskap som gjør at de kan bidra. Så lenge de blir spurt. Vi spør og ønsker at ungdom skal få bidra i viktige leder- og trenerroller i klubben. Disse følges opp med kurs og egen mentor slik at vi sikrer kvalitet og god oppfølgning av de ungdommer som ønsker å bidra.

Mørkved Sportsklubb er en klubb som verdsetter sosialt ansvar høyt og arbeider aktivt for å inkludere de, som av ressursmessige årsaker normalt holdes utenfor idretten. Vi er en klubb med et tydelig verdigrunnlag og som arbeider i tråd med retningslinjene til Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund.

Mørkved Sportsklubb skal utvikle mennesker slik at de kan lykkes og trives. Vi ønsker at alle skal oppleve mestring og læring så ofte som mulig. Implisitt gjelder dette ikke kun på fotballbanen, men i livet som helhet.

Dette er Mørkved Sportsklubbs oppgave og grunnen til at vi eksisterer.

I 2017 har vi satt følgende målsetninger:

  • Vi skal ha ett fotballag for førsteklassinger, født 2010.
  • Vi skal tilby fotballaktivitet for barnehagelag, født 2011.
  • Vi skal tilby UGGI ballek for barn født 2012/13.
  • Vi skal arrangere klubbens første UGGI sommercamp i Misvær juni 2017.
  • Vi skal ha minst 2 ungdomstrenere tilknyttet klubben i 2017.

Vi vet at vi trenger et stort engasjement, både i og utenfor klubben. Vi trenger mange nye føtter på banen, vi trenger helt sikkert flere hender i arbeid og vi trenger flest mulig støttespillere i ryggen. Vi tror vi har noe spesielt å tilby og en grunnfilosofi og et sett med verdier som gode rettesnorer for vårt videre arbeid.

Bli med på en spennende reise for livet!