7 Foreldretips

Dere foreldre er viktige for å skape et godt miljø på laget

Nyheter

For barn er foreldrene de viktigste rollemodellene de har. I arbeid med å skape et godt miljø og positive opplevelser på trening har både trenerne og foreldre en viktig rolle. 

Hvordan kan du bidra?

Ved å ta i bruk Norges Fotballforbunds 7 Foreldrevettregler

1. Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn.

2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.

3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge.

4. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.

5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.

6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!

7. Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

Små øyeblikk - utvikling for livet