Mørkved Sportsklubb mottok 20 000 kr fra Sullandfondet

Onsdag den 28 november hadde barn og voksne fra Mørkved Sportsklubb møtt opp i Mørkvedlia idrettspark for å motta 20 000 kr fra Sullandfondet.

Sullandfondet deler ut 500 000 kroner hvert år til lag, foreninger og ideelle organisasjoner. Det kan søkes om støtte til alle prosjekter i Sulland Gruppens nærområde og formålet må være i tråd med verdiene troverdighet, allsidighet og nytte. Mørkved Sportskubb skaper aktivitet og samhold i sitt lokalsamfunn under visjonen Små øyeblikk – utvikling for livet

Et spleiselag mellom Sulland Bodø og Sulland Bodø BMW  

Midlene deles ut lokalt hver vår og høst, og for denne tildelingen var det bare i Bodø-området kommet inn flere enn 20 søknader. I følge Fredrik Torbjørnsen, daglig leder hos Sulland Bodø var denne tildelingen et spleiselag mellom Sulland Bodø og Sulland Bodø BMW. Jørn Østensen, daglig leder for Sulland Bodø BMW og Torbjørnsen, syntes det var flott å kunne gi midlene til en ny fotballklubb i Bodø.

Pengene går til de minste barna i klubben

For Mørkved Sportsklubb som er en liten klubb i sterk vekst, kommer pengene godt med. Pengene skal i all hovedsak gå til innkjøp av utstyr til årets nye kull i barnefotballen, barn i førskolealder og barn i første klasse. Under tildelingen dukket også Mørkved Sportsklubb sin maskot  UGGI opp, til stor glede for alle de fremmøtte. UGGI er forkortelsen for verdiene som Mørkved Sportsklubb står for, henholdsvis Utviklende, Grensesprengende, Glede og Inkludering.