Hva er oppgaven til kampverten?

For å bidra til et godt og trygt kamparrangement skal det være minst én kampvert tilstede. Kampverten har på seg gul kampvertvest og er synlig for alle i og rundt kampen. Oppgaven som kampvert kan eksempelvis gjøres på omgang blant foreldrene. I MSK ber trenere foreldre melde seg i Spond til å være kampvert til den enkelte kamp.

Kampvert er et av flere Fair play-tiltak

nettsidene til Norges Fotballforbund kan man finne mer informasjon om hva Fair play er og en rekke Fair play-tiltak. Fair Play er samlebegrepet for vårt verdiarbeid. Alle som er opptatt av fotball, skal bidra til å ta vare på fotballens verdier. 

Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen, og er normen som skal prege aktiviteten vår på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse av, gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett. Fotballarenaen er en arena hvor vi skal ha respekt for alle mennesker og forsterke fellesskapet. Fotballkamper skal foregå i trygge rammer slik at alle får gode opplevelser. Fair play skal synliggjøre hvordan fotballen tar en oppdragende rolle overfor barn og ungdom, og er grunnlaget for vårt omdømme og våre handlinger. (Kilde: Norges Fotballforbund)

Kampvertens oppgaver

Før kampen

Under kampen

Etter kampen

• Ønske begge lag, dommer(e) og tilskuere velkommen og oppfordre til positivitet under kampen. Tilskuere skal stå på motsatt side av lagene og godt utenfor sidelinjen.

• Delta på Fair play-møtet sammen med dommer(e) og begge lags trenere.

• Ha kjennskap til hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113.

• Oppfordre til positivitet blant tilskuerne.

• Være tilgjengelig for dommeren underveis i kampen og i pausen.

• Håndtere eventuelle uønskede hendelser i henhold til klubbens retningslinjer.

 

 

• Takke begge lag og dommer(e) for kampen.

• Melde ifra til Fair play-ansvarlig eller annen kontaktperson i klubben hvis det oppstod uønskede hendelser før, under eller etter kamp.

 

 

 

*Alle 11’er-, 9’er- og 7’erkamper skal ha minst en kampvert hver. For 5’er- og 3’erkamper som spilles samtidig setter klubbene opp et passende antall kampverter i forhold til antall baner og antall kamper.

(Kilde: Norges Fotballforbund https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/fair-play-tiltak-i-klubb/#Toppen )

Ingrid Roaldsen