Byggmakker Gunvald Johansen

Byggmakker Gunvald Johansen er en Mørkved Sportsklubbs sponsorer. Et av de områdene som vi samarbeider om er venneklubben i Zambia.

21.02.201908:53 Marthe Josefsen Bakkemo og Ingrid Roaldsen

Et spennende samarbeid er etablert

Byggevarehuset er en del av Gunvald Johansen konsernet, som ble etablert i 1963. Byggmakker Gunvald Johansen er tilknyttet Byggmakker en av Norges ledende byggevarekjede som selger både til forbrukermarkedet og proffmarkedet. Byggmakker Gunvald Johansen Bodø er svært positive til å ha inngått et samarbeid med MSK. Makedssjef Magnus Jordal-Broback poengterer at det blir spennende å ta del i oppbyggingen av en relativt ny klubb for barn og unge i Bodø.

Byggmakker GJ  Bodø er interessert i et langsiktig samarbeid hvor formålet er å kunne sammen bidra til å skape en veletablert fotballklubb som sprer idrettsglede og gode opplevelser til de kommende generasjonene i lokalmiljøet.

Byggmakker gir barn i Zambia muligheter

Byggmakker GJ Bodø er vår hovedsamarbeidspartner i arbeid med vår venneklubb MSK Zambia.  Byggmakker GJ Bodø, MSK og MSK Zambia arbeider for å gi barn i vanskeligstilte situasjoner mulighet til å spille fotball, oppleve idrettsglede og et inkluderende fellesskap.  Byggmakker ser at med få midler har Bodø klubben allerede bidratt med mye. Blant annet har klubbens frivillige trenere fått mulighet til å delta på trenerkurs, barna har fått spilledrakter og treningsutstyr, medisinsk hjelp og skyss til bortekamper. Det siste prosjektet til MSK er «Back to school», en fadderordning som har gitt 10 gutter i klubben mulighet til å gå på skole.

Sammen skaper vi muligheter

Markedssjef  Magnus Jordal-Broback uttrykker at dette er noe de vil være med på. De ønsker å bidra til verdiskapning  både i Bodø og i Lusaka ved å ta i bruk vår kompetanse og nettverk. De har hatt dialog med Kathrine Rasch Moyo som koordinerer arbeidet med MSK Zambia og ønsker å tilføre ressurser som kan gjøre at MSK Zambia kan bli en selvdreven klubb, som kan fortsette å utgjøre en forskjell for barn og unge som lever i krevende livssituasjoner.