Byggesystemer gir våre medlemmer gode priser

Et unikt samarbeid fortsetter. Byggesystemer Bodø og Mørkved Sportsklubb skaper verdier sammen.

NYHET

Vi fortsetter partnerskapet 

Mørkved Sportsklubb og Byggesystemer Bodø fortsetter det gode samarbeidet og viderefører samarbeidsavtalen. Byggesystemer Bodø er klubbens hovedsponsor og med dem på lag har vi steg for steg bygd opp en klubb som pr. i dag har 4 årskull med rundt 100 medlemmer. Vi har også igangsatt prosjekter som skal være med på å skape en inkluderende klubb hvor barna og familiene kan bli kjent på tvers av årskull gjennom klubbens årlige høydepunkt UGGI sommercamp.

Medlemsfordeler - lei utstyr til gode priser

Nytt fra februar 2019 er at Byggesystemer Bodø tilbyr klubbens medlemmer gode priser på leie av utstyr. Byggesystemer er den største norskeide kjeden innen bygg- og anleggsutleie, samt arrangementssutleie. Byggesystemer Bodø har et stort spekter av forskjellig utstyr vi kan levere til deres prosjekter. 

Byggesystemer Bodø er et norskeid selskap med lokale eiere og engasjerte ansatte. Ta gjerne kontakt med dem. En ordre til dem vil være med på å styrke næringslivet og verdiskapningen i landsdelen. Byggesystemer Bodø er klare til å gi alle klubbens medlemmer gode tilbud på utleie. 

Ta kontakt med Byggesystemer Bodø for utleie eller for å få mer informasjon om tilbudene.