Takk til alle frivillige!

5. desember er frivillighetens dag. Mørkved Sportsklubb drives kun av frivillige og vi ønsker med dette å takke alle som bidrar til å gi barn og unge et fritidstilbud. Ønsker du å være frivillig i MSK? Ta kontakt med en du kjenner i klubben eller send e-post til post@morkvedsk.no

Takk til 

  • Våre fantastiske trenere som stiller på treningsfeltet hver uke og bidrar til at klubbens barn og unge opplever Utvikling, Glede, Grensesprenging, Inkludering
  • Ressursgruppa som arrangerrer UGGI Sommercamp - MSK sitt årlige høydepunkt
  • De som står i kaféen og som koker kaffe, baker og skaper god stemning på seriekampene
  • Heia-gjengen som heier frem små og store på kamp og på trening
  • Styret som sørger for at klubben utvikles i tråd med sin visjon og sine verdier
  • De som besiller luer og gensere
  • De som representerer MSK på ulike arenaer i Bodø-fotballen
  • De som deler ut flyers i postkassene
  • Alle andre som hver på sin måte gir av sin tid til Mørked Sportsklubb!

Bli frivillig du også!

Norges Idrettsforbund gjennomfører en kampanje kalt "Det som teller" der de hyller de frivillige og samtidig ønsker å rekruttere flere frivillige. De skriver "De frivillige er de uvurderlige. Idrettens ekte helter." Dette gjelder også i MSK. 

Kunne du tenke deg å bli frivillig? Se informasjom om hvordan du kan engasjere deg på Norges Idrettsforbund sine nettsider. 

I MSK skal det være givende å være frivillig. Vi som er frivillige gjør det fordi det gir oss noe som mennesker og fordi vi får ta del i et fellesskap.

Bli frivillig du også!

Ingrid Roaldsen
Takk til våre frivillige