Velkommen til fysisk årsmøte 21. mars

Mørkved Sportsklubb inviterer til årsmøte 21. mars kl. 20:00 på Mørkvedbukta skoles SFO.

Endelig fysisk årsmøte

Etter flere år med digitale årsmøter kan Styret i Mørkved Sportsklubb ønske velkommen til fysisk årsmøte 21. mars kl. 20:00 på Mørkvedbukta skole i SFO lokalene. Dersom du har en sak du ønsker blir tatt opp på årsmøtet, må denne sendes til styret på e-postadresse: post@morkvedsk.no innen 7. mars.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig på nettsiden senest én uke før årsmøtet, den 14. mars. 

Her finner du arrangementet på facebook   

Vel møtt!

Innkalling til årsmøte

Årsmelding 2022

Saksliste til årsmøte 21.03.2023

Regnskap og balanse 2022

Budsjett 2023

Medlems- og treningsavgifter

Marthe Josefsen Bakkemo