MSK er en av klubbene som har fått tildelt midler til Solidaritetsfond

Mørkved Sportsklubb er stolt av å være en av klubbene i Bodø som har fått innvilget sin søknad om midler til å etablere Solidaritetsfond. Solidaritetsfond for idrettslag skal forhindre at barn og unge faller ut av idretten på grunn av familiens økonomi.

Inkluderingsfondet til MSK blir Solidaritetsfond

MSK har siden oppstarten hatt et eget Inkluderingsfond der medlemmer av klubben kan søke om økonomisk støtte for å delta i våre aktiviteter. Tidligere i år søkte MSK til Bodø Idrettsråd om å få delta i ordningen med Solidaritetsfond. I går kom den gledelige nyheten om at MSK er en av klubbene som får tilskudd. I tildelingen skriver Bodø Idrettsråd at "Vi ser at ved å etablere Solidaritetsfondet i deres klubb vil flere kunne delta og bli værende lengre i aktivitet". Dette betyr at vårt Inkluderingsfond fra nå av blir kalt Solidaritetsfond.

Fakta om Solidaritetsfond

nettsiden til Bodø Idrettsråd kan man lese at "Solidaritetsfond er en egen ordning i idrettslaget som skal benyttes til å dekke deltakerkostnader for barn og ungdom. Det kan være dekning av treningsavgift, medlemskontingent, deltakelse på stevner/ turnering, nødvendig utstyr, transport ol. Solidaritetsfondet er ikke ment å fullfinansiere noens idrettsdeltagelse, men være en mulighet for å få hjelp/ støtte i en økonomisk krevende situasjon. Søknader til klubbens solidaritetsfond skal i utgangspunktet være individuell, og ikke fra lag/ grupper internt i klubb. Støtteordningen er tillitsbasert. "

Målgruppen for Solidaritetsfond

Medlemmer i aldergruppene 6-12 og 13-19 år der økonomi er en barriere for idrettsdeltagelse. Det er viktig at idrettslagets medlemmer kjenner ordningen og at det etableres en lav terskel for å be om støtte. 

Solidaritetsfondet i Mørkved Sportsklubb

Mørkved Sportsklubb har fått tildelt 15 000 kr pr år i en 3-årsperiode. I tilllegg vil klubben gå inn med egne midler i Solidaritetsfondet. Klubbens Inkluderingsansvarlig, Marianne Hatlestad, vil ha hovedansvar for Solidaritetsfondet. Det er allerede utarbeidet egne retningslinjer for bruk av midlene som er i tråd med de retningslinjene som gjaldt for Inkluderingsfondet.

Det skal være enkelt for medlemmene å søke om støtte. Dette gjøres ved å sende en e-post til inkludering@morkvedsk.no. Søknaden bli behandlet konfidensielt. Se vedlagte rutiner og retningslinjer for fondet. 

Ingrid Roaldsen
MSK har fått midler til Solidaritetsfond