Mørkved Sportsklubb inviterer til digitalt årsmøte

Styret i Mørkved Sportsklubb innkaller herved til digitalt årsmøte 2020 .

digitalt årsmøte

Årsmøtet avholdes den 11.05.2020 klokka 20:00 digitalt via TEAMS.
Det vil bli sendt ut mail med link til møtet i god tid før avholdelse.


Trykk på linken i mailen du mottar, og velg å benytte nettleser (browser) hvis dere ikke er kjent med TEAMS fra før. Dere vil da komme inn i ett «venterom», og jeg slipper dere inn i selve møtet.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret (post@morkvedsk.no)  innen 03. mai. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet.

For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer som ønsker å være med på å bestemme hvordan idrettslaget skal drives, bør delta på årsmøtet.


Det ligger en formell innkalling her på siden. Saksliste med  saksdokumenter ligger tilgjengelig her på klubbens nettsider.

Les gjerne mer om årsmøtet i idrettsklubber på idrettsforbundet sine nettsider.

Vi håper på godt oppmøte - Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i Mørkved Sportsklubb

Innkalling årsmøte 2020

Saksliste

Vedtekter

Medlems- og treningsavgift 2020

Virksomhetsplan

Handlingsplan

Årsmelding 2019