Mørkved Sportsklubb tar del i dugnaden!

Styret i Mørkved Sportsklubb har besluttet å droppe utsendelse av faktura for treningsavgift til medlemmene første semester 2020, grunnet koronasituasjonen.

I den situasjonen vi alle står sammen i nå, så har styret i klubben idag bestemt at det ikke vil bli sendt ut faktura for treningsavgiften dette semesteret!

Vi ønsker å gjøre vårt for å bidra i den nasjonale dugnaden som nå foregår grunnet korona-viruset, og ser dette som den rette tingen å gjøre for å bidra til å redusere utgifter for familier som er rammet av permitteringer og lignende. 

Skulle (forhåpentligvis) aktiviteten i klubben bli gjennopptatt før sommeren, så vil klubben selv stå inne for de ekstra kostnadene dette eventuelt måtte medføre.

 

Små øyeblikk - utvikling for livet!

 

Mvh

Styret