Vi er i gang med treninger igjen

De siste ukene har alle årskullene kommet i gang med trening etter lengre ufrivillig pause på grunn av Covid-19.

Klubben,  trenere og spillere har sett frem til å komme i gang med klubbaktivitet både på og utenfor forballbanen. 

Det var de eldste kullene i klubben som fikk starte først - men denne uken fikk også de yngste årskullene i klubben starte med fotballtrening ute. 

Klubben synes det er flott å se fornøyde og glade barn på trenignsfeltet igjen!

For å ivareta gjeldende smittevernregler har klubben utarbeidet egne Koronavettregler hvor det fremgår hvilke regler trenere og teamet rundt lagene må forholde seg til før, under og etter trening. 

Les Mørkved Sportsklubb koronavettregler her på siden. 

Små øyeblikk - utvikling for livet 

Koronavettregler MSK

vår superpartner