Bli fadder og hjelp barn i MSK Zambia

MSK hjelper barn og unge i Zambia til en bedre hverdag. Hør lagkaptein på MSK Zambia spesielt takke oss for "Back to school-program" som er vår egen fadderordning for barna i Zambia. Vil du hjelpe barn i Zambia? Bli fadder du også!

En bedre hverdag for barn og unge i Zambia

Helt siden etableringen av MSK i Bodø har vi engasjert oss for at barn og unge i Zambia skal få en bedre hverdag gjennom organisert fotballaktivitet og skolegang. Blant annet bidrar vi i MSK med fotballdrakter, sko og annet utstyr. I tillegg bidrar vi økonomisk med midler vi får inn gjennom flaskeinnsamlinger i Bodø og inntekter fra eksempelvis UGGI Cup.

Vi oppfordrer våre egne spillere til å samle inn flasker og sende panten til MSK Zambia. Da kan pengene overføres til konto: 4750.50.84701 eller på Vipps #128284. Merk overføringen at det gjelder flaskeinnsamling. Hvis du har spørsmål ta kontakt på post@morkvedsk.no 

Venneklubben MSK Zambia

I 2022 var det 340 barn som var en del av MSK Zambia. Av disse møter ca. 215 barn og unge daglig på trening. Ettersom dette er en stor gruppe barn, har trenerne delt barna i ulike grupper som trener på ulike tidspunkter, akkurat slik vi også gjør det i Bodø. 

I tillegg til å delta i lokale turneringer, arrangerte MSK Zambia i 2022 for første gang sin egen turnering. MSK Zambia inviterte 6 andre lag til turnering. 

Les mer om MSK Zambia her.

Bli fadder du også!

I 2022 var det 17 barn som deltok i fadderordningen kalt "Back to school-program", der familier i MSK i Bodø månedlig betaler 200 kr for å gi barn i Zambia muligheten til skolegang. Dette er barn som uten vår støtte, ikke hadde fått skolegang. Det er stort behov for flere faddere, så meld deg gjerne du også til vår kontaktperson: Kathrine Rasch Moyo på e-post: Kathrineraschmoyo@gmail.com 

Pengene går uavkortet til de barna vi hjelper gjennom "Back to school-program" og administreres av Kathrine Rasch Moyo i tett samarbeid med hovedtrener Aaron Kawangu i Zambia. 

Jens Petter er fadder for Emmanuel

Familien til Jens Petter Roaldsen på gutter 13 i Bodø, er fadder for Emmanuel 15 år i Zamiba. Emannuel er foreldreløs og bor sammen med sin bestemor. Mamma Ingrid Roaldsen, sier at det er svært givende å kunne gjøre en forskjell for et barn i Zambia. Ekstra stas er det når Kathrine sender oppdateringer om Emmanuel, ofte som en liten video. Da vi fikk en video sist fortalte Emmanuel at han drømmer om å bli lege. "Vi håper vi kan hjelpe han til å nå denne drømmen", sier Ingrid Roaldsen.

For barna i Bodø er dette en fin måte å lære om solidaritet på, sier Ingrid Roaldsen. Blant annet har de vært opptatte av at Emmanuel ikke går i 9. klasse slik en 15-åring i Bodø gjør, men går i 7. klasse som en 13-åring i Bodø gjør. Dette er nettopp på grunn av at han uten fadderordningen ikke hadde mulighet til å gå på skole, og dermed startet på skolen senere. 

MSK Zambia fikk nye drakter i 2022
Emmanuel