Mørkved Sportsklubb har fått 10 000 kr fra Nobl

Forrige uke mottok styremedlem i Mørkved Sportsklubb Ingrid Roaldsen en sjekk på 10 000 kr fra salgs- og markedssjef Thomas Normann i Nobl. Midlene skal benyttes til innkjøp av drakter og utstyr.

Bodø Boligbyggelag Nobl, ønsker å bidra til et godt nærmiljø

Gjennom ordningen Nobl Spons, ønsker Bodø Boligbyggelag å bidra til et godt nærmiljø og gir tilskudd til positive tiltak rettet mot barn og unge. I denne søknadsrunden mottok de mer enn 30 søknader fra lag og foreninger i Nordland. 

Thomas Normann fortalte Ingrid Roaldsen under tildelingen at de syntes det var gøy å kunne tildele midler til et mindre idrettslag som Mørkved Sportsklubb. Spesielt interessant syntes Normann det var å høre om engasjementet som Mørkved Sportsklubb har i Zambia. Gjennom å bidra med støtte til Mørkved Sportsklubb, vil klubben kunne fortsette å vokse, og i økende grad bidra til å hjelpe barn i Zambia, fortalte Roaldsen. Mørkved Sportsklubb er svært takknemlig for støtten fra Nobl. Hvert år starter klubben opp nye lag og midlene skal derfor brukes til å kjøpe inn utstyr og drakter. 

Øystein Wasmuth
Thomas Normann i Nobl gir Ingrid Roaldsen i Mørkved Sportsklubb sjekken på 10 000 kr
Thomas Normann i Nobl gir Ingrid Roaldsen i Mørkved Sportsklubb sjekken på 10 000 kr
Ingrid Roaldsen
På mandagens trening var det store smil blant de eldste guttene for sjekken fra Nobl
På mandagen trening var det store smil blant de eldste guttene for sjekken fra Nobl