Mørkved Sportsklubb tar del i dugnaden og innstiller treningene

Regjeringen presenterte 3. januar nye innstramminger som følge av den negative smitteutviklingen i samfunnet i Norge de siste ukene. Mørkved Sportsklubb tar del i dugnaden og innstiller alle sine aktiviteter frem til 18. januar og til det foreligger nye anbefalinger fra Regjeringen.

Nye smittevernanbefalinger for idretten

Mørkved Sportsklubb følger alle til enhver tids gjeldende smittevernregler- og anbefalinger. Vi vil komme tilbake med informasjon om når tid treningene starter opp igjen, så snart ny informasjon fra myndighetene foreligger. 

For mer informasjon se på nettsidene til Norges Idrettsforbund og til Bodø kommune

Ingrid Roaldsen
Treninger er avlyst inntil videre