Oppstart av aktiviteter fra onsdag 20. januar

Fra og med onsdag 20. januar er det igjen tillat med fritidsaktiviteter inne og ute for alle under 20 år. Dette betyr at Mørkved Sportsklubb starter opp igjen med aktiviteter fra og med onsdag.

Vel møtt på trening!

Regjeringen viderefører i hovedsak de strenge smitteverntiltakene for å stopp en ny smittebølge, men gir noen lettelser for barn og unge. 

Les mer her om de nye reglene: Koronaråd fra Regjeringen

Ingrid Roaldsen
Endelig trening igjen!