Mørkved Sportsklubb satser på kompetanse lokalt i Bodø og internasjonalt i venneklubben i Zambia

Mørkved Sportsklubb ønsker å tilby treninger til barn og unge med skolerte trenere. Dette gjelder også for venneklubben vår MSK Zambia. Mørkved Sportsklubb har derfor bidratt økonomisk til at tre av trenerne i Zambia har kunne deltatt på trenerkurs.

Mørkved Sportsklubb satser på kompetanse

Mørkved Sportsklubb har som hovedmålsetting innen 2022 å være en nyskapende og attraktiv klubb i lokalsamfunnet. Dette skal klubben blant annet gjøre ved å utvikle trenere og ledere. Både styret og trenere har gjennomført kurs og kompetanseheving på ulike områder.

Økt trenerkompetanse i MSK Zambia

Hovedtrener for MSK Zambia, Aaron Kawangu har nå gjennomført et internasjonalt trenerkurs kalt CAF (Federation of African football) A Diploma, som kan sammenlignes med et kurs i regi av FIFA. Trenerne Henry Kaputo og Wisdom Mumba har gjennomført et lokalt trenerkurs kalt FAD E som tilsvarer våre Grasrottrenerkurs. Begge kursene handler om  hvordan trenere kan utvikle yngre spillere og er i regi av fotballforbundet i Zambia (Football association of Zambia, FAZ). 

Skolerte trenere og ledere i Mørkved Sportsklubb

Alle trenere i MSK oppfordres til å gjennomføre Grasrottrenerkurs. I fremtiden skal MSK også selv tilby kurs til egne trenere. MSK er stolt av at alle årskull har en eller flere skolerte trenere, og at nye trenere ønsker kurs. Styremedlemmene samt sentrale ressurspersoner i MSK har også gjennomfrt ulike kompetansehevende kurs  slik som for eksempel fotballeder, styrearbeid og strategi for å nevne noe.

Trenere i MSK Zambia har gjennomført trenerkurs
Hovedtrener Aaron Kawangu (i midten) på trenerkur