Årshjul

Her finner du en oversikt over ulike aktiviteter som MSK gjennomfører i løpet av ett kalenderår. Klubben deltar i seriespill og på turneringer, samt at klubben også arrangerer egne aktiviteter.

Mørkved Sportsklubb er klubbstyrt, noe som betyr at det er klubben og styret som bestemmer hvilke aktiviteter som gjennomføres hvert år for de ulike årskullene.

Vær oppmerksom på at tabellen ikke er fullstendig og at endringer kan forekomme fra år til år. 

Når

Hva

Type aktivitet

Hvor

Januar Nyttårs cup Turnering Bodø
Februar Norengros cup Turnering Bodø
Mars Poweroffice cup Turnering Bodø
Mars ISE cup Turnering Fauske
Mars Gjennomføring av årsmøte Årsmøte Bodø eller digitalt
April - juni Seriespill (fra 6 år) Bodø og Salten (de eldste)
Mai Løvold cup Turnering Bodø
Mai UGGI Cup MSK intern-turnering Bodø
Juni Miniputten Turnering Rognan
Juni  UGGI Sommercamp MSK intern-camp Misvær/ Skjerstad
Juli Piteå Summergames Turnering (fra 11 år) Piteå, Sverige
August MSK sin årlige rekrutteringsdag Informasjonstiltak Hunstadsenteret, Bodø
August/ September Bodø cup Turnering Bodø
August / September Oppstart treninger alle lag inkl. UGGI Ballek Trening  Innendørs og utendørs i Bodø
August - oktober Seriespill fortsetter (fra 6 år) Bodø og Salten (de eldste)
September Eat move sleep Turnering Bodø
Oktober Stopp volden-cup Turnering (fra 12 år) Bodø