Vedtekter, årsmeldinger, planverk

Vedtekter, årsmeldinger og planverk for Mørkved Sportsklubb

15.01.201720:57 Tomas Lønsetteig

Vedtekter for Mørkved Sportsklubb er vedtatt av styret 3.november 2016 og godkjent av Nordland Idrettskrets 7.november 2016. 

Klubbens planverk og årsmeldinger legges ut på denne siden løpende etter gjennomført årsmøte hvert år. 

Vedtekter Mørkved Sportsklubb

Årsmelding Mørkved Sportsklubb 2016

Årsmelding Mørkved Sportsklubb 2017

Sportsplan MSK

årsmelding 2019

underskrevet protokoll 2019