Vedtekter, årsmeldinger og planverk for Mørkved Sportsklubb

Her vil du finne klubbens vedtekter, årsmeldinger og oppdatert planverk for Mørkved Sportsklubb.

15.01.201720:57 Marthe Josefsen Bakkemo og Ingrid Roaldsen

Det hele startet i 2016

Mørkved Sportsklubb ble etablert i november 2016. Klubbens vedtekter ble vedtatt av daværende styre 3. november samme år. Nordland idrettskrets godkjente våre vedtekter 7. november 2016. 

Klubbens planverk og årsmeldinger legges ut på denne siden løpende etter gjennomført årsmøte hvert år. 

Vedtekter Mørkved Sportsklubb

Årsmelding Mørkved Sportsklubb 2016

Årsmelding Mørkved Sportsklubb 2017

Sportsplan MSK

årsmelding 2019

underskrevet protokoll 2019

Årsmelding 2020

Virksomhetsplan for Mørkved Sportsklubb

Handlingsplan