w

Menneskene i MSK

15.01.201721:15 Tomas Lønsetteig

Christian Hermansen

Markedsansvarlig

m: 958 66 984

e: marked@morkvedsk.no

Christian kan hjelpe deg med spørsmål om vårt markedsarbeid og samarbeidsavtaler med klubben vår.

Anniken Breivik

Medlemsansvarlig 

m: 478 040 26

e: medlem@morkvedsk.no

Anniken kan hjelpe deg med spørsmål om medlemsregistrering, medlemsfordeler og innbetalinger av medlems- og treningsavgifter.

Lars Nystadbakk

Rekrutteringsanvarlig

m: 915 41 903

Lars kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til vårt sportslige og faglige tilbud i klubben både for spillere, trenere, ledere og frivillige.

 

Michael Holmstrøm

Økonomiansvarlig

m: 91008479

e: okonomi@morkvedsk.no

Michael kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til klubbens økonomi, årsmeldinger m.m.

 

Steffen Elsbak

Materialforvalter

m: 901 42 719

e: steffen@morkvedsk.no

Steffen kan hjelpe til med spørsmål knyttet til drakter og utstyr i klubben.

 

Kathrine R. Moyo

Hovedansvarlig MSK Zambia

m: 992 29 698

Kathrine kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til vårt sammarbeid med MSK Zambia. 

 

Sigrid Lønsetteig

Ressursansvarlig og ansvarlig for nettsider og sosiale medier.

m: 913 60 459

Sigrid kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til vårt samfunnsansvar og vårt sosiale arbeid og klubbens nettsider.

Kontakt oss