Våre løfter

20.01.201712:05 Tomas Lønsetteig

Vi vil at foreldre skal sende sine unger til vår klubb og vite at de skal lære ærlighet og gode verdier samtidig som de opplever læring, mestring og utvikling.  

Vi i Mørkved Sportsklubb er opptatt av å gi barn og ungdom et trygt tilbud. Klubben har klare holdninger og jobber aktivt mot mobbing, rasisme, vold og rusmidler. Klubben vår er opptatt av at fotball er trygt og godt, morsomt og spennende, rusfritt og sunt – et sted der alle er velkomne – både voksne og barn. 

Her er våre konkrete løfter til deg: 

  • Du skal oppleve Mørkved Sportsklubb som en godt organisert og profesjonell klubb.
  • Du skal oppleve å møte godt forberedte ledere og trenere i klubben.
  • Du skal oppleve at utvikling av hele mennesket står i fokus i vår klubb.
  • Du skal oppleve en trygg, målrettet, rettferdig og godt organisert fotballsatsning der alle er like mye verdt.
  • Du skal oppleve tilhørighet til et lag og få et best mulig sportslig tilbud utfra dine ønsker, forutsetninger og behov.
  • Du skal oppleve at klubben har fokus på innhold og kvalitet i gjennomføring av vårt sportslige tilbud.