Om Mørkved Sportsklubb

15.01.201720:17 Ingrid Roaldsen

Mørkved Sportsklubb og lokalsamfunnet

Mørkved Sportsklubb ble stiftet 3. november 2016 og ønsker å være en viktig del av lokalmiljøet på Mørkved og Støver. Mørkved er en av de største bydelene og det mest hurtigvoksende området i Bodø. Campus på Nord Universitetet utvides, det nye Hunstadsenteret ble åpnet høsten 2017, Mørkvedbukta skole skal stå ferdig høsten 2021 og nye boligfelt utbygges i stor skala. 

Hovedmålsetting

Mørkved Sportsklubb har som hovedmålsetting om å være en nyskapende og attraktiv klubb i lokalsamfunnet innen 2022. Vi håper du har lyst til å være med på denne reisen sammen med oss under mottoet Små øyeblikk - utvikling for livet!

Mørkved Sportsklubbs ressurspersoner

Mørkved Sportsklubb har en rekke ressurspersoner og ønsker seg alltid flere. Ta kontakt med medlemmer i styret eller send e-post til post@morkvedsk.no dersom du ønsker å bidra med litt eller mye. 

Styret

Bjørnar Eggen (leder)

Steffen Elsbak (nestleder)

Stein-Arve Solem-Solstad (medlem)

Christian Hermansen (medlem)

Marthe Bakkemo (medlem)

Ingrid Roaldsen (medlem)

Michael Holmstrøm (medlem)

Siv-Anne Mollan-Andersen (varamedlem)

Karin Sandmark (varamedlem) 

 

Valgkomité

Ailo Kemi Gjerpe (leder)

Karoline Olsen (medlem)

Lisbeth Vollan (medlem)

Tina Sundberg (medlem)

Kari Råstad  (varamedlem)

Kontrollkomité

Raymond Dokmo (leder)

Erik Vik (medlem)

Thor Helge Steinlein (varamedlem)