Om Mørkved Sportsklubb

 

Mørkved Sportsklubb og lokalsamfunnet

Mørkved Sportsklubb ble stiftet 3. november 2016 og ønsker å være en viktig del av lokalmiljøet på Mørkved og Støver. Mørkved er en av de største bydelene og det mest hurtigvoksende området i Bodø. Campus på Nord Universitetet utvides, Hunstadsenteret ble åpnet høsten 2017, Mørkvedbukta skole åpnet høsten 2021 og nye boligfelt utbygges i stor skala. 

Hovedmålsetting

Mørkved Sportsklubb har som hovedmålsetting om å være en nyskapende og attraktiv klubb i lokalsamfunnet. Vi håper du har lyst til å være med på denne reisen sammen med oss under mottoet Små øyeblikk - utvikling for livet!

 

 

Styret

Bjørnar Eggen (leder)

Steffen Elsbak (nestleder)

Stein-Arve Solem-Solstad (medlem)

Roger Seljeseth (medlem)

Marthe Bakkemo (medlem)

Ingrid Roaldsen (medlem)

Marianne Hatlestad (medlem)

Siv-Anne Mollan-Andersen (varamedlem)

Karin Sandmark (varamedlem) 

 

Valgkomité

Tina Sundberg (leder)

Anette J. Zahl (medlem)

Nils Abel Aarsan (medlem)

Adrian Valla  (varamedlem)

 

Kontrollkomité

Raymond Dokmo (leder)

Lisbeth Vollan (medlem)

Thor Helge Steinlein (varamedlem)