Visjon og verdier

15.01.201720:18 Marthe Josefsen Bakkemo og Ingrid Roaldsen

Visjon

"Små øyeblikk – utvikling for livet"

Små øyeblikk - utvikling for livet er vårt langsiktige mål. Utvikling skapes kontinuerlig i samspillet med andre mennesker. Derfor vektlegger vi en klubbstyrt filosofi med tydelige ressurspersoner med stor gjennomslagskraft. Alle som er i kontakt med Mørkved Sportsklubb, enten som foreldre, spillere, trenere, ledere, frivillige, medlemmer og samarbeidspartnere skal oppleve at klubben har bidratt til en positiv utvikling til deg som menneske.

En utvikling som gir en ekstra ballast ellers i livet.

Verdier

Mørkved Sportsklubb styres av verdiene UGGI: utviklende, grensesprengende, glede og inkluderende. Våre verdier er retningsgivende for hvordan vi skal opptre som klubb og er rettesnoren i alt vår arbeid som klubb. For å fremheve klubbens verdier vil klubbens maskot hete UGGI.