Ressurspersonene i MSK

Frivillig innsats

Mørkved Sportsklubb drives utelukkende av frivillige og deres innsats. For å kunne gi et best mulig tilbud til barn og unge er det derfor nødvendig at foresatte bidrar som trenere og ressurspersoner i klubben. Imidlertid er det ingen påtvungne dugnader i MSK i form av salg av ulike produkter etc.

Bli med å bidra du også

MSK ønsker at du som foresatt kan bidra med en eller flere enkeltoppgaver som du selv ønsker. Dette kan eksempelvis være å trene laget til barnet ditt, bidra med kake og kaffe til kafé på seriekamp, være en del av klubbens ressursgruppe som arrangerer UGGI Sommercamp, dele ut flyers i ditt nabolag, være ansvarlig for å bestille UGGI-genserne og mye mer.

Ta kontakt på post@morkvedsk.no eller en du allerede kjenner i klubben dersom du ønsker å bidra!

 

Klubbens ressurspersoner

 

Styreleder

Bjørnar Eggen

e: post@morkvedsk.no 

Når du sender e-post til klubben kommer denne til vår styreleder som kan svare på mange spørsmål knyttet til klubbens drift. 

 

 

Medlemsansvarlig 

Bjørnar Vonheim

e: medlem@morkvedsk.no 

Bjørnar kan hjelpe deg med spørsmål om medlemsregistrering, medlemsfordeler og innbetalinger av medlems- og treningsavgifter.

 

 

Økonomiansvarlig

Rohnny Mollan-Andersen

m: 466 55 750

e: okonomi@morkvedsk.no 

Rohnny kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til klubbens økonomi, årsmeldinger m.m.

 

 

Sportslig leder

Erling Bakkemo

m: 994 16 961

e: sportsligleder@morkvedsk.no 

Erling kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til det sportslige i klubben. 

 

 

Materialforvalter

Steffen Elsbak

m: 901 42 719

e: steffen@morkvedsk.no 

Steffen kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til utstyr, drakter osv. I tillegg kan Steffen svare på spørsmål knyttet til treningene o.l. 

 

 

Rekrutterings- og inkluderingsansvarlig

Marianne Hatlestad

m: 995 20 417

e: inkludering@morkvedsk.no 

Marianne kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til inkluderingsfondet og generelt om rekruttering.

 

 

Webansvarlig

Ingrid Roaldsen

m: 415 59 643

e: webansvarlig@morkvedsk.no

Ingrid kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til nettsiden, facebook-siden mm. 

 

 

Ressursansvarlig

Marthe Josefsen Bakkemo

m: 959 13 733

Marthe leder ressursgruppen og kan svare på spørsmål knyttet til UGGI Sommercamp, UGGI Ballek mm. 

 

 

Hovedansvarlig MSK Zambia

Kathrine Rasch Moyo

m: 992 29 698 

e: kathrineraschmoyo@gmail.com 

Kathrine kan hjelpe deg med spørsmål knyttet til vårt sammarbeid med MSK Zambia.