Vedtekter, årsmeldinger og planverk for Mørkved Sportsklubb

Det hele startet i 2016

Mørkved Sportsklubb ble etablert i november 2016. Klubbens vedtekter ble vedtatt av daværende styre 3. november samme år. Nordland idrettskrets godkjente våre vedtekter 7. november 2016. 

Klubbens planverk og årsmeldinger legges ut på denne siden løpende etter gjennomført årsmøte hvert år.