Verdier og visjon

Verdier

Mørkved Sportsklubb styres av verdiene Utvikling, Grensesprenging, Glede og Inkludering og sammenfattes til UGGI. Derfor heter vår maskot UGGI, og våre arrangementer UGGI Sommercamp og UGGI Cup. Våre verdier er retningsgivende for hvordan vi skal opptre som klubb og er rettesnoren i alt vår arbeid som klubb.

Visjon

Små øyeblikk - utvikling for livet er vårt langsiktige mål. Utvikling skapes kontinuerlig i samspillet med andre mennesker. Derfor vektlegger vi en klubbstyrt filosofi med tydelige ressurspersoner med stor gjennomslagskraft. Alle som er i kontakt med Mørkved Sportsklubb, enten som foreldre, spillere, trenere, ledere, frivillige, medlemmer og samarbeidspartnere skal oppleve at klubben har bidrar til en positiv utvikling.