Lokal partner PowerOffice

Høsten 2018 begynte Mørkved Sportsklubb å bruke PowerOffice Go

Alltid tilgjengelig – alle steder

Med PowerOffice Go har MSK et komplett skybasert system for regnskap, faktura, timeregistrering, reiseregninger og lønn. 

Alt vi gjør i PowerOffice Go blir lagret. Dermed er alt tatt vare på om noe skulle skje, og alt er tilgjengelig, hvor som helst og når som helst. Deres tjenester er skreddersydd for vår fotballklubb. Vi kan derfor konsentrere oss om å få gjort jobben knyttet til drift av klubben.