Mørkved Sportsklubbs Solidaritetsfond

Mørkved Sportsklubb har opprettet et solidaritetsfond (tidligere inkluderingsfond) med formål å gi støtte slik at alle barn kan delta på aktiviteter i regi av Mørkved Sportsklubb.

Mørkved Sportsklubb mener idretten er til for alle

Barneidretten har som mål å være for alle som ønsker å delta. Dette målet harmonerer med Mørkved Sportsklubbs verdier, Utvikling, Glede, Grensesprenging og Inkludering. Mørkved Sportsklubb ønsker at flest mulig barn og unge skal ha mulighet til å være med i et fellesskap i sitt nærmiljø. 

Mørkved Sportsklubb har solidaritetsfond

Mørkved Sportsklubb har satt av egne midler og fått tildelt midler fra Bodø idrettsråd til et solidaritetsfond. Det er ikke en selvfølge for alle at utgifter til barns aktiviteter er lette å håndtere. Vi har et fond hvor familier som har behov for det kan søke om økonomisk støtte. Kanskje kjenner du noen som kunne tenke seg å spille fotball, men synes det blir for dyrt? Ingen skal eksluderes på grunn av økonomi! Solidaritetsfondet kan benyttes for å dekke medlems- og treningsavgift, nødvendig utstyr, samt utgifter som kan påløpe ved deltakelse på arrangementer som klubben deltar i. 

Mange idrettslag i Bodø har i likhet med Mørkved Sportsklubb Solidaritetsfond. En liste over alle som har dette finner du her.

Hvordan kan du få støtte? 

Send en e-post med informasjon om hva du har behov for støtte til:  inkludering@morkvedsk.no. Ordningen er tillitsbasert og dokumentasjon på behovet er ikke nødvendig. Søknader behandles fortløpende og konfidensielt av vår inkluderingsansvarlig. Se våre retningslinjer og rutiner for mer informasjon.

Du kan søke om støtte fra solidaritetsfondet hele året. 

Solidaritetsfondet. Logo.

 

Retningslinjer og rutiner for solidaritetsfond